Privacybeleid

Privacybeleid voor telefoonteksten.nl

Laatst bijgewerkt: 9 Juni 2023.

Dit privacybeleid beschrijft hoe Warnas Woord en Web (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die wordt verkregen via de website telefoonteksten.nl (de “Website”). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen. Door gebruik te maken van de Website stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. Verzamelde informatie

1.1. Bezoekerstrends: We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google Inc., om geanonimiseerde informatie te verzamelen over de bezoekers van onze Website. Deze informatie omvat gegevens zoals het aantal bezoekers, bezochte pagina’s en demografische gegevens. Deze gegevens helpen ons bij het analyseren van bezoekerstrends en het verbeteren van onze Website. De verzamelde informatie is niet persoonlijk identificeerbaar en wordt alleen gebruikt voor analytische doeleinden.

1.2. Offerteaanvragen: Als u een offerteaanvraag indient via de Website, verzamelen we de door u verstrekte informatie, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele aanvullende gegevens die relevant zijn voor het opstellen van de offerte. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de offerte op te stellen en met u te communiceren met betrekking tot uw aanvraag. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

2. Gegevensbeheer

2.1. Gegevensbewaring: We bewaren persoonlijke informatie die via de Website is verzameld alleen zo lang als nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

2.2. Gegevensbeveiliging: We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om uw informatie te beschermen, kunnen we geen absolute garantie geven voor de veiligheid van uw gegevens.

3. Openbaarmaking aan derden

3.1. Google Analytics: We delen geanonimiseerde gegevens die zijn verzameld via Google Analytics met Google Inc. voor analyse- en rapportagedoeleinden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om ons inzicht te verschaffen in bezoekersstatistieken en -trends, en om de prestaties van onze Website te verbeteren. Google Analytics kan de verzamelde informatie aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden namens Google Analytics de informatie verwerken. Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

3.2. Derden en serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met betrouwbare derden en serviceproviders die ons helpen bij het beheren en verbeteren van de Website, met inachtneming van deze privacyprincipes. Deze derden hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om de specifieke taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw informatie te waarborgen.

4. Links naar externe websites

Onze Website kan links bevatten naar externe websites die niet onder ons beheer vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of beveiligingsmaatregelen van deze websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke externe website die u bezoekt te lezen.

5. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde bij te werken of te wijzigen. Wijzigingen in dit beleid worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de herziene privacypraktijken.

6. Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, neem dan contact met ons op via [contactgegevens].

Dit privacybeleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde “Laatst bijgewerkt”-datum.