Voorbeeldteksten

Laat u inspireren door deze voorbeeldteksten!

Nederlands

Begroeting

De volgende formuleringen worden veel gebruikt ter begroeting. Op elke tekst is wel iets aan te merken. Zo is ‘welkom bij’ hartelijk, maar feitelijk niet juist: de beller staat immers niet bij de receptie. Als u echter zo redeneert is geen enkele zin meer bruikbaar! Houd dit in gedachten bij het schrijven van teksten voor telefooncentrales en voice response systemen: het gaat er om dat de bedoeling duidelijk is, zodat de beller zo snel mogelijk geholpen wordt. Uitdrukkingen en standaardformules helpen hier juist bij.

 • Welkom bij
 • U bent verbonden met

Wachtmeldingen

De volgende formuleringen worden vaak gebruikt om bellers te vertellen dat zij nog niet direct geholpen kunnen worden. Het is aan te bevelen hier niet van af te wijken als dit niet echt nodig is: zo hoeft de beller zich niet te concentreren, maar heeft aan luisteren met een ‘half oor’ voldoende om te weten waar hij aan toe is.

 • Een ogenblik geduld alstublieft, u wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan.
 • Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Wij zullen u zo spoedig mogelijk te woord staan.
 • Helaas is er op dit moment geen medewerker beschikbaar om u te woord te staan. Blijf aan de lijn of probeer het later nog eens.
 • Wegens grote drukte kunnen wij u niet zo snel te woord staan als we zouden willen. Toets 9 om de wachtrij te verlaten en een boodschap in te spreken. Als het vandaag nog rustiger wordt, bellen wij u terug. Begin uw bericht alstublieft met uw telefoonnummer.

Meldingen bij gesloten bedrijf

Enkele veel voorkomende situaties kunt u met de volgende meldteksten aan de beller duidelijk maken.

 • Welkom bij Ons Bedrijf. Wij zijn elke dag tussen twaalf en half een gesloten voor de gezamenlijke lunch. Vanaf half een zijn wij weer voor u beschikbaar. Wilt u dan teruggebeld worden? Laat een bericht achter na de toon.
 • U bent verbonden met Ons Bedrijf. Op dit moment zijn wij gesloten. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, van negen tot vijf. Op donderdag sluiten wij echter al om drie uur. U kunt eventueel een bericht achterlaten na de toon. De eerstvolgende werkdag nemen wij dan contact met u op.
 • U kunt eventueel een bericht achterlaten na de toon. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Wellicht staat het antwoord op uw vraag echter ook op onze website, www.onsbedrijf.nl onder het menu ‘Service en advies’.
 • U kunt eventueel een bericht achterlaten na de toon. Wij bellen u dan de eerstvolgende werkdag terug. Klanten met een servicecontract kunnen buiten kantooruren dagelijks tot middernacht bellen met onze servicemonteur. Deze heeft wel uw servicecode nodig. De monteur is te bereiken via 06-12345678. Dit nummer staat ook op de contactpagina van onze website, onsbedrijf.nl.

Tekstadvies voor keuzemenu’s

Om u snel met de juiste afdeling te verbinden, volgt nu een keuzemenu. Weet u het nummer al? Dan mag u dat meteen intoetsen.

 • Voor de afdeling Klantenservice, toets ..
 • Voor de financiële administratie, toets .. (Tip: gebruik geen ‘debiteurenadministratie’, dat woord verwart veel mensen.)
 • Voor personeelszaken, toets .. (Tip: gebruik liever geen HR of Human Resources, niet iedereen kent de afkorting of schakelt snel van taal.)
 • Voor de afdeling verzendingen, toets .. (Tip: gebruik liever geen expeditie, dat verwart. Gebruik ook geen magazijn, als het magazijn ook verzendingen stuurt. De meeste mensen denken dan alleen aan opslag.)
 • Voor de afdeling Verkoop (evt. Sales), toets .. (Tip: ‘verkoop en advies’ klinkt veel vriendelijker)
 • Weet u niet welke afdeling u kan helpen? Toets x om met de receptie te spreken.
 • Toets x om dit menu nogmaals te beluisteren.

Engels

Begroeting

 • Welcome to (NB: welcome at is niet onjuist, maar ook niet gangbaar.)
 • You have reached

Taalkeuze

Tenzij u per taal aparte lijnen heeft, moet er een op enige moment taalkeuze komen. Gebruikelijk is direct na de (Nederlandse) begroeting:

‘Voor Nederlands, kies 1.’
‘For English, press 2.’

Engelstalige bellers snappen best dat ze niet vanaf het eerste woord Engels zullen horen, dat komt helemaal goed!

Wachtmeldingen

 • Please hold. A staffmember will take your call as soon as possible.
 • All our agents/staff members/employees are busy at this time. We will answer your call as soon as possible
 • At this time there is nobody available to take your call. Please hold or try again later.
 • Due to a large number of calls, we cannot get to you as quickly as we would like. Press 9 to leave the queue and leave a message. If at all possible, we’ll get back to you today. Please begin your message by stating your phonenumber.

Meldingen bij gesloten bedrijf

 • Welcome to Our Company. We close for lunch between twelve and half past twelve. As of twelve thirty, we are once more at your disposal. If you would like us to call you back, you can leave a message after the tone.
 • You have reached Our Company. At this time we are closed. Our opening hours are monday through friday, from nine till five. On Thursdays we close at three. You can leave a message if you wish. We will get back to you on the first business day.
 • You may leave a message after the tone. We will get back to you as soon as possible. Perhaps the answer to your question is available on our website, www.ourcompany.nl, in the ‘Service and support’ section.
 • You may leave a message after the tone. We will get back to you on the next business day. Customers with a service agreement can contact our service engineer outside office hours, daily until midnight. Please have your service code available. The engineer may be reached at 06-12345678. This number can also be found on the contact details section of our website, ourcompany.nl.

Tekstadvies voor keuzemenu’s

To put you through to the correct department, there follows a list of options. If you already know the number, you may dial it at any time.

 • For Customer Support, press .. (Opmerking: gebruik geen ‘dial’ maar ‘press’. Dial kan alleen als er een compleet ander nummer gebeld moet worden. Gebruik ‘select’ als alternatief voor ‘press’.)
 • For Finance, press .. (Ook goed: ‘our finance department’ of ‘accounts (department)’ als het echt ‘de boekhouding’ is.)
 • For Human Resources, press .. (Voor wie minder chique wil klinken: ook goed is ‘Personnel’ of ‘Personnel Department’. 
 • For Expediton, press .. (‘Warehouse’ mag ook, maar de meeste mensen denken dan alleen aan opslag.)
 • For Sales / the Sales Department, press … (Tip: ‘Sales and enquiries’ klinkt iets vriendelijker)
 • If you are not sure which department you need, press x to be connected with our reception desk.
 • Press x to repeat this menu.